Personal bio

🇬🇧 English

Ilja Panić is a multi-disciplinary designer working with web applications, 3D printing, robotics and researching cultural impacts of emergent technologies. He is fascinated with cybernetics, inter-species interfaces and ways of bridging the natural and technological systems.

🇨🇿 Czech

Ilja Panić je mezioborový designer věnující se tvorbě webových aplikací, 3D tisku, robotice a zkoumání společenských dopadů nových technologií. Fascinuje ho kybernetika, mezidruhová komunikace a možnosti propojení přírodních a technologických systému.

Download high-resolution profile image

Written, designed and developed by Ilja Panić